Hem

Bensodiazepiner – en läkemedelssubstans som framförallt används som lugnande medel.

Förutom att användas som lugnande preparat så används även denna typ av läkemedel för sin sömngivande effekt. Du kan alltså få bensodiazepiner antingen som lugnande eller som sömnmedel.

Andra effekter av denna typ av läkemedel är bland annat ångestdämpande och muskelavslappnande.

Det i Sverige vanligaste läkemedlen av denna typ är Stesolid (med den aktiva substansen diazepam) och Sobril (med den aktiva substansen oxazepam). Tidigare kallades detta läkemedel för valium, vilket det fortfarande kallas i många länder utanför Sverige.

År 2019 involverade 16 procent av dödsfallen vid överdosering med opioider också bensodiazepiner, en typ av receptbelagd lugnande medel som vanligtvis ordineras för ångest eller för att hjälpa till med sömnlöshet. Genom att höja nivån av den hämmande neurotransmittorn GABA i hjärnan. Vanliga bensodiazepiner inkluderar bland annat diazepam (Valium), alprazolam (Xanax) och klonazepam (Klonopin).

Vad är bensodiazepiner?

Denna typ av lugnande medel har flera olika effekter och används för att behandla flera olika typer av tillstånd.

Bland annat används bensodiazepiner för att ge en muskelavslappnandeeffekt, en ångestdämpandeeffekt och en sövandeeffekt.

Det är vanligt att behandla olika typer av ångest, så som panikångest med dessa typer av läkemedel.

En allmän effekt av att ta detta läkemedel är att det sänker blodtryck, puls och andningsfrekvens.

Bensodiazepiner kan vara mycket beroendeframkallande så försiktighet vid föreskrivande är viktigt. Alla som tar denna typ av läkemedel blir dock inte beroende utan det kan variera mycket från person till person.

Ju större dos och ju oftare detta läkemedel administreras desto större risk för beroende. Behandling med bensodiazepiner ska alltid ske under översikt av läkare. Läkemedlet är receptbelagt och skall inte användas för självmedicinering.

Tidigare användes andra typer av läkemedel för att behandla de ovan nämnda tillstånden. Det absolut vanligaste var barbiturater. Dessa har i princip helt ersatts med bensodiazepiner. Huvudgrupperna som dessa indelas i är sömnmedel, lugnande medel och medel mot epilepsi.

Används bensodiazepiner under en längre tid kan patienten utveckla tolerans mot läkemedlet. Det innebär att effekten av läkemedlets alltså uteblir.

Har du frågor om något ämne som rör bensodiazepiner är du välkommen att kontakta oss här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *